Ημερίδα της CIGRE Cyprus για το ενεργειακό μέλλον της Κύπρου

Διεξήχθη στις 9 Μαΐου με μεγάλη επιτυχία η πρώτη εκδήλωση της επιτροπής CIGRE Cyprus με θέμα “Challenges and Trends in Future Power Systems” η οποία φιλοξενήθηκε από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) στα κεντρικά της γραφεία στη Λευκωσία. Η επιτροπή CIGRE Cyprus αποτελείται από περισσότερους από 40 τεχνοκράτες στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας από διαφορετικούς κρατικούς και μη φορείς, οργανισμούς και πανεπιστήμια στην Κύπρο, και αποτελεί την τοπική επιτροπή του παγκόσμιου οργανισμού CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Electriques) ο οποίος εδρεύει στο Παρίσι με περισσότερα από 15,000 μέλη παγκοσμίως.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, κ. Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, η οποία τόνισε την πρόθεση της ΑΗΚ να πρωτοπορήσει σε μια οικονομικά αποδοτική ενεργειακή μετάβαση στη χώρα μας, αναπτύσσοντας το ηλεκτρικό της σύστημα ώστε να είναι αποδοτικό, ευφυές, ψηφιακό και καταλύτης στην ανάπτυξη των αναδυόμενων τεχνολογιών. Kαλεσμένοι ομιλητές από πρωτοπόρους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής στην Ευρώπη (National Grid – Ηνωμένο Βασίλειο, RTE – Γαλλία, και BKW Energie AG – Ελβετία) μοιράστηκαν με τους παρευρισκόμενους τις τελευταίες εξελίξεις και μελλοντικές προκλήσεις στην ενεργειακή μετάβαση προς τη μηδενική εκπομπή ρύπων από τα διεθνή ενεργειακά συστήματα τους.

Στη συνέχεια, ομιλητές από τους Διαχειριστές Μεταφοράς και Διανομής Κύπρου, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέλυσαν τις προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες της Κύπρου για την ενεργειακή μετάβαση του νησιού και την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχέδιου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι τεχνικές και ρυθμιστικές προκλήσεις για την αυξανόμενη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο στα συστήματα μεταφοράς αλλά και συστήματα διανομής, ο ρόλος αναδυόμενων τεχνολογιών (π.χ., συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και τεχνολογίες υδρογόνου) και μελλοντικών ηλεκτρικών διασυνδέσεων, καθώς και ο ρόλος του ενεργού πολίτη στο μελλοντικό σύστημα ενέργειας της Κύπρου. Τονίστηκε επίσης η επείγουσα ανάγκη συντονισμού από τους αρμόδιους φορείς κι οργανισμούς προς την από κοινού κατάρτιση κι υλοποίηση στρατηγικών σχεδίων για την επίτευξη των αισιόδοξων ενεργειακών και κλιματικών στόχων της Κύπρου, όπως αυτοί επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοικτό διάλογο μεταξύ των ομιλητών και του κοινού.

Η CIGRE Cyprus θα συνεχίσει ενεργά τις δραστηριότητές της στην Κύπρο με την οργάνωση μελλοντικών παρόμοιων εκδηλώσεων και την τοποθέτηση της σε επίκαιρα ενεργειακά θέματα στην Κύπρο και παγκοσμίως σε συνεργασία με την ΑΗΚ κι άλλους αρμόδιους φορείς στην Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα της CIGRE Cyprus https://cigre-cyprus.org/ καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cigre-cyprus.org.